Політика конфіденційності Perenio

1 Загальні положення

1.1. Ці Правила є офіційним документом компаніїї «Переніо ИоТ спол с р.о.» (Perenio IoT spol s r.o.), розташованої за адресою: Чехія, Ржічані - Яжловіце 251 01, На Длоухі, 79, інтереси якої в Україні представляє Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ОН» (далі – Адміністрація), і визначають порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі – Користувачі), користуються послугами інтернет-сайту perenio.ua (далі – Сайт), мобільним додатком Android, мобільним додатком iOS (далі – Додаток) і його сервісів.
1.2. Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цими Правилами, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту і чинним законодавством України.
1.4. Редакція Умов, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході по посиланню «Політика конфіденційності». Адміністрація має право вносити зміни до чинних Правил. При внесенні змін до Правил Адміністрація повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті по постійному адресою посиланням «Політика конфіденційності» не пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності відповідними змінами. Попередні редакції Правил зберігаються в архіві документації Адміністрації.
1.5. Ці Правила розроблені і використовуються відповідно до Правил користування сайтом perenio.ua і Додатком, розміщеними на Сайті за адресою «Умови та положення». У разі наявності протиріч між цими Правилами та іншими офіційними документами Адміністрації застосуванню підлягають справжні Правила.
1.6. Реєструючись і використовуючи Сайт та/або Додаток, Користувач висловлює свою згоду з умовами цих Правил.
1.7. У разі незгоди Користувача з умовами цих Правил використання Сайту та/або Додатку і його сервісів повинно бути негайно припинено.

 

2 Умови користування Сайтом та/або Додатком

2.1. Надаючи послуги з використанням Сайту та/або Додатком, а також його сервісів (далі – Послуги, Адміністрація, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:

 • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використовувати цей Сайт та/або Додаток;
 • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами там Сервісів Сайту та/або Додатку;
 • усвідомлює, що інформація на Сайті та/або Додатку, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для Адміністрації;
 • усвідомлює, що деякі види інформації, передані їм Адміністрації, не можуть бути видалені самим Користувачем;
 • ознайомлений з цими Правилами, висловлює свою згоду з ними і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки.

2.2. Адміністрація не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Адміністрацією зобов'язань перед користувачем.

 

3 Цілі обробки інформації

Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов'язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сайту та його сервісів.

 

4 Склад інформації про користувачів

4.1. Персональні дані користувачів включають в себе:
4.1.1. надаються Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті і в Додатку: Адреса електронної пошти, Пароль, Наявність документа, що підтверджує дієздатність Користувача, а так само підтверджує повноліття Користувача, Ім'я, Прізвище, контактний номер телефону в Міжнародному форматі, місто Проживання, Вулиця, Будинок, Корпус, Квартира, Поштовий індекс, а також інформацію представлену в розділі «Коментар» при здійсненні замовлення з сайту;
4.1.2. надаються Користувачами з використанням розділу редагування своїх даних на Сайті perenio.ua (в тому числі Ім'я, Прізвище, По батькові, Никнейм, Адреса електронної пошти, Пароль, місто Проживання, Вулиця, Будинок, Корпус, Квартира, поштовий індекс, а також інформацію представлену в розділі «Коментар» при здійсненні замовлення з сайту;
4.1.3. додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації з метою виконання Адміністрацією зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання Послуг. Адміністрація Сайту та/або Додатку має право, зокрема, вимагати від Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністрації, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.
4.2. Інша інформація про Користувачів, що обробляється Адміністрацією Сайту та/або Додатку Адміністрація Сайту може також обробляти іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:
4.2.1. додаткові дані, одержувані при доступі до Сайту та/або Додатку, що включають в себе дані про технічні засоби (пристроях), технологічному взаємодії з Сайтом та/або Додатком (в т.ч. IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, тип браузера , географічне положення, постачальник послуг Інтернету, дані з адресної книги, дані, отримані в результаті доступу до камери, мікрофона і т.п. устройств, ID используемого устройства, Пароль от устройства, Данные точки доступа клиента, к которой подключено устройство, такие как: ssid, pskKey, interface, authMod = "auto”, encType = "auto”, ipConfig = "DHCP"), і подальші дії Користувача на Сайті та/або в Додатку. Інформація, яка містить історію відвідування Сайту та/або Додатку Користувачем;
4.2.2. інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies). Інформація про збір таких даних, методах збору та ін. вказана на сторінці Сайту «О cookies»;
4.2.3. інформація, створювана користувачами в Додатку поза розділу редагування Профілю perenio.ua (в тому числі Назви приміщень, Фото і Картинки приміщень, Локація пристроїв в Приміщенні, кількість Приміщень, Сценарії використання Пристроїв, а також режим охорони);
4.2.4. інформація, отримана в результаті дій Користувача на Сайті та/або в Додатку (зокрема, інформація вході і виході з особистого кабінету на Сайті, вході і виході з Додатка, зміні дозволу фото і відеозйомки пристроєм). Дана інформація про Користувача може бути доступна Адміністрації відповідно до налаштуваннями користувача;
4.2.5. інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті та/або в Додатку (зокрема, передача авторизаційних даних від Сайту та/або Додатку третім особам).

 

5 Обробка інформації про користувачів

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

 • законності цілей і способів обробки персональних даних;
 • сумлінності;
 • відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Адміністрації Сайту;
 • відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;
 • неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

5.1.1. Умови і цілі обробки персональних даних Адміністрація здійснює обробку персональних даних користувача з метою виконання договору між Адміністрацією та Користувачем на надання Послуг «Умови та положення». В силу статті 6 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» окреме згоду користувача на обробку його персональних даних не потрібно. В силу п.п. 2 п. 2 статті 22 зазначеного закону Адміністрація має право здійснювати обробку персональних даних без повідомлення уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних.
5.1.2. Збір персональних даних  Користувача здійснюється на Сайті та/або в Додатку при реєстрації, а також в подальшому при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткові відомостей про себе з допомогою інструментарію Сайту та/або Додатку. Персональні дані, передбачені п. 4.1.1. цих Правил, надаються Користувачем і є мінімально необхідними при реєстрації. Персональні дані, передбачені п. 4.1.2. цих Правил, додатково надаються Користувачем за власною ініціативою з використанням вкладки «Мій аккаунт», «Пристрої», «Сценарії» и «Приміщення» в Додатку.
5.1.3. Зберігання та використання персональних даних.
Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог Законодавства.
5.1.4. Передача персональних даних.
Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.
При вказівці користувача або при наявності згоди користувача можлива передача персональних даних користувача третім особам-контрагентам Адміністрації з умовою прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні операторських і абонентських пристроїв засобів доступу підключення до мережі інтернет.

Операторські та Абонентські пристрої, що використовуються користувачами, розробляються, створюються і підтримуються третіми особами (розробниками), які діють незалежно від Адміністрації і не виступають від імені або за дорученням Адміністрації. Користувачі зобов'язані самостійно ознайомитися з правилами надання послуг і політикою захисту персональних даних таких третіх осіб (розробників) до початку використання відповідних пристроїв.

Дії таких третіх осіб (розробників) не регулюються офіційним документом Адміністрації.

Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

З метою виконання угоди між Користувачем і Адміністрацією, і надання Користувачеві доступу до використання функціоналу сайту та/або Додатку, Адміністрація розвиває надаються сервіси та продукти, розробляє і впроваджує нові сервіси та продукти, оптимізує якість сервісів і продуктів, удосконалює доступний функціонал Сайту і Додатку. Для забезпечення реалізації зазначених цілей Користувач погоджується на здійснення Адміністрацією з дотриманням чинного законодавства збору, зберігання, накопичення, систематизації, вилучення, зіставлення, використання, наповнення (уточнення) їх даних, а також на отримання і передачу афілійованим особам і партнерам результатів автоматизованої обробки таких даних із застосуванням різних моделей оцінки інформації, у вигляді цілочисельних та/або текстових значень і ідентифікаторів, які відповідають заданим в запитах ценочним критеріям, для обробки даних Адміністрацією та/або особами, зазначеними в цьому пункті.

5.1.5. Знищення персональних даних.
Персональні дані користувача знищуються при:

 • самостійному видаленні Користувачем даних зі своєї персональної сторінки профілю perenio.ua;
 • самостійному видаленні Користувачем своєї персональної сторінки з використанням функціональної можливості «видалити свій профіль», доступною Користувачеві в розділі perenio.ua;
 • видаленні Адміністрацією інформації, що розміщується Користувачем на сторінці профілю Користувача у випадках, встановлених Правилами користування сайтом «Положення та Умови».

У разі видалення інформації з профілю і видалення самого профілю Адміністрація зберігає на своїх електронних носіях персональні і інші необхідні дані Користувача протягом необхідного і встановленого чинним законодавством України  терміну. У разі самостійного видалення своєї персональної сторінки Користувач має право відновити свою персональну сторінку в протягом 90 днів з моменту самостійного видалення персональної сторінки.

5.2. Розміщуючи інформацію на Сайті та/або в Додатку, в тому числі свої персональні дані, Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що зазначена інформація може бути доступна іншим користувачам мережі Інтернет з урахуванням особливостей архітектури та функціоналу сайту. Адміністрація приймає технічні та організаційні заходи щодо забезпечення функціонування відповідного інструментарію Сайту і Додатку.

 

6 Права і обов'язки користувачів

Додаток є загальнодоступним і призначений для особистого використання Користувачем. Цей додаток не повинен використовуватися в будь-яких комерційних, незаконних або несанкціонованих цілях. При використанні Додатка Користувач зобов'язаний дотримуватися всіх законів України та будь-які відповідних міжнародних законів, в тому числі місцевих законіи в країні проживання Клієнта (далі по тексту спільно іменовані як «Відповідні закони»). Користувача справжнім зобов'язується: 

 • не використовувати Додаток незаконним способом, який сприяє або рекомендує незаконну діяльність, включаючи, крім іншого, порушення авторського права;
 • не здійснювати спроби отримання несанкціонованого доступу до Додатка або інших мереж, серверів або комп'ютерних систем, пов'язаних з Додатком;
 • не змінювати, не адаптувати, не перетворювати і кардинально не міняти Додаток або будь-яку його частину, а також зберігати його в тій мірі, в якій недвозначно дозволено справжніми Положеннями або законом.

Авторське право на всі відомості, що містяться в Додатку, включаючи будь-яку інформацію, дані, текст, музику, звук, фотографії, графіку, відео, повідомлення, їх підбір і класифікацію, а також всі вихідні коди, компіляції програмного забезпечення та інший матеріал (далі по тексту спільно іменовані як«Матеріал»), належить Компанії, Perenio и/або її дочірнім компаніям або надано їм за ліцензією.

Клієнт має право переглядати, роздруковувати або завантажувати виділені частини Матеріалу для особистого користування, проте не може іншим способом копіювати, редагувати, вносити зміни, відтворювати, публікувати, відображати, поширювати, зберігати, передавати, використовувати в комерційних цілях, розсилати в будь-якій формі або використовувати матеріал без офіційного дозволу Компанії.

Торгові марки, знаки обслуговування і логотипи (далі по тексту спільно іменовані як «Торгові марки»), які містяться в Додатку, належать Компанії Perenio та/або її дочірнім компаніям або партнерам..

Клієнт не має права використовувати, копіювати, редагувати, вносити зміни, відтворювати, публікувати, відображати, розподіляти, зберігати, передавати, використовувати в комерційних цілях або поширювати Торгові марки без попередньої письмової згоди Компанії Perenio та/або її дочірніх компаній або партнерів.

 

7 Заходи щодо захисту інформації про Користувачів

7.1. Адміністрація приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.
7.2. Для авторизації доступу до Сайту та/або Додатку використовується логін (адреса електронної пошти) і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності.
7.3. З метою зниження ймовірності використання третіми особами логінів і паролів користувачів для відсилання спаму від їх імені та/або отримання доступу до обладнання та інформації про нього, в разі якщо введення логіна і пароля Користувача здійснюється з використанням незвичного для цього Користувача сервера (зокрема, сервера іноземної держави), *Адміністрація блокує вхід на сторінку профілю Користувача за допомогою повідомлення з вимогою вказати деякі цифри мобільного телефону Користувача та / або частина Логіна або Пошти. Після трьох невдалих спроб введення цифр можливість доступу до Профілю з використанням даного сервера блокується на 4 години.
Адміністрація також вправі для цілей реєстрації, авторизації Користувача, підтвердження актуальності, прив'язаного до персональної сторінки (верифікації) номера телефону, відновлення доступу до персональної сторінки здійснювати перевірки дзвінок на номер телефону Користувача. Після отримання дзвінка Користувачеві необхідно відповісти на виклик і повідомити оператору технічної підтримки інформацію про те, де і коли він намагався авторизуватися в Додатку або на Сайті.
7.4. Користувач має право отримувати інформацію про те, в який час і з будь пристроїв проводилася авторизація в його профілі, за допомогою зв'язки «Показати історію активності».

 

8 Обмеження дії Правил

Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.
Адміністрація не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача відповідно до вжитими Користувачем діями щодо збереження логіна і пароля, за наслідки використання інформації, яка, в силу структури і технічних рішень Сайту, доступна користувачам мережі Інтернет. Адміністрація рекомендує Користувачам відповідально підступати до вирішення питання захисту авторизаційних даних, а так само передбачити захищений доступ до пристрою на якому встановлено Додаток.

 

9 Звернення користувача

9.1. Користувачі мають право направляти Адміністрації свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних, передбаченіп. 6.1.6 справжніх Правил, в письмовій формі за адресою: 03061, м. Київ, вулиця Газова, 30 або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом відповідно до законодавства України, за адресою електронної пошти: info@perenio.com.ua.
9.2. Запит, що направляється користувачем, повинен містити наступну інформацію:

 • номер основного документа, що посвідчує особу користувача або його представника;
 • відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
 • відомості, що підтверджують участь користувача в стосунках з оператором (зокрема, реєстраційний e-mail адресу користувача або номер телефону в міжнародному форматі);
 • підпис користувача або його представника.

9.3. Адміністрація зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від користувачів (звернення в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.